Jump to content


Ruang Komputer


Subforums

Perisian dan Sistem Pengoperasian


 1. Sistem Operasi
 2. Database / Pangkalan Data

Forum Perisian dan Sistem Pengoperasian membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan perisian-perisian umum dan khusus serta sistem operasi.

 • 7,892 topics
 • 62,622 replies
Photo

Rangkaian / Networking

Forum ini memfokuskan kepada teknologi-teknologi rangkaian seperti pengurusan rangkaian, berita teknologi terkini, routing/switching dan yang berkaitan.

 • 3,280 topics
 • 26,596 replies
Photo

Computer Security

Forum membincangkan perkara berkaitan dengan sekuriti seperti firewall, IDS, encryption , VPN, SSL , PKI dan lain-lain.

 • 1,677 topics
 • 13,881 replies
Photo

Grafik dan Multimedia


 1. Seni Fotografi Digital
 2. Forum 3D

Forum membincang isu-isu yang berkaitan dengan grafik dan multimedia seperti Photoshop, Flash dan lain-lain.

 • 1,057 topics
 • 13,816 replies
Photo

Pengaturcaraan / Programming


 1. Pembangunan dan Pengaturcaraan Web

Forum Pengaturcaraan/Programming membincangkan perkara berkaitan dengan programming seperti C++, Visual Basic ,Pascal , Visual C dan lain-lain.

 • 4,709 topics
 • 31,740 replies
Photo

Projek Dokumentasi

Projek untuk mendokumentasikan artikel berkaitan bidang IT. Hanya ahli terpilih sahaja dibenarkan membuka topik

 • 134 topics
 • 708 replies
Photo

Hardware / Perkakasan


 1. Handphone / PDA / Digital Camera
 2. Elektroniks dan DIY(Do-It-Yourself)

Forum Hardware/Perkakasan membincang isu-isu perkakasan komputer seperti CPU,RAM, upgrade PC , cara pemasangan dan lain-lain.

 • 3,197 topics
 • 50,326 replies
Photo

Computer Games

Forum membincangkan tentang computer games, Playstation, Sega dan lain-lain.

 • 736 topics
 • 15,787 replies
Photo